Français Deutsch Nederlands English Español Italian Português Dansk български Suomalainen Slovenščina Svensk Polski
   
⚠ AUCUNE RESERVATION sur une aire ne peut être faite par le site airecampingcar.com................

Urejanje tega postajališča

država
Vpišite državo
Obvezno
Departma
Vpišite departma
Obvezno
Vpišite kraj
Obvezno

Zemljepisna dolžina
Vpišite zemljepisno dolžino, v decimalnih stopinjah z 8 decimalnimi mesti.
Ex : "02.11223847"
Za zapis zemljepisne dolžine v stopinjah, minutah in sekundah uporabite ta pretvornik
Obvezno
Zemljepisna širina (koordinata Y)
Tukaj vpišite zemljepisno širino, v decimalnih stopinjah z 8 decimalnimi mesti.
Ex : "45.1023847"
Za zapis zemljepisne širine v stopinjah, minutah in sekundah uporabite ta pretvornik
Obvezno
Ime postajališča
Obvezno
Naslov postajališča
Neobvezno
Poštna številka
Priporočeno
Datum odprtja
Vpišite datum prvega dneva odprtja, in sicer v oblikiJJ/MM
Exemple : "10/05". Ne izpolnite tega polja, če je postajališče odprto vse dni v letu
Priporočeno
Datum zaprtja
Vpišite datum zadnjega dneva odprtja, in sicer v obliki JJ/MM
Ex : "10/05". Ne izpolnite tega polja, če je postajališče odprto vse dni v letu
Priporočeno
Vrsta postajališča
Obvezno
Vrsta
Druga vrsta postajališča. V primeru, da na seznamu ni ustrezne možnosti.

Storitve
Izberite storitve, ki so na voljo na tem postajališču.
Električni priključek  
Voda  
Parkirišče  
Prostor za praznjenje kemičnih stranišč  
Prostor za izpust odpadne vode  
Prostor za izpust odpadne vode od pomivanja  

 
 
Description
Description des services disponibles, durée, type de paiement, où trouver le jeton...
Neobvezno
Ime odgovorne osebe
Neobvezno
Telefonska številka odgovorne osebe
Neobvezno

Vaš elektronski naslov
Da bo skrbnik spletnega mesta lahko stopil v stik z vami.
(Vaš elektronski naslov ne bo prikazan na strani)

Obvezno

Izberite 1 do 2 slik postajališča
Prosimo vas, da ne objavljate fotografij, na katerih je mogoče prepoznati ljudi. Raje dodajte slike pokrajine ipd.
Največja velikost: 2 M. Samo format JPG, GIF ali PNG
Slika 1
Slika 2
Prosimo, da pozorno pregledate svojo predstavitev!
MOTORS GATE, au Capital de 5000 € , SIRET N° 531322998 R.C.S. Orleans
Podatki Copyright 2023 Motors Gate
Numéro CNIL N° 1276616 - Nos partenaires - Postanite naš partner - Zemljevidi - Splošni pogoji